Slovník pojmů

Bainit

Bainit vzniká rozpadem austenitu v oblasti teplot pod 500°C, ale nad teplotou martensitické přeměny Ms. Bainit se vyznačuje jehlicovitou nebo deskovitou strukturou podle teploty vzniku. Dolní bainit tvoří směs destiček feritu, v nichž jsou rozptýleny jemné destičky cementitu - vzniká při nízkých teplotách. Horní bainit je tvořen deskami feritu v nichž jsou hrubé částice cementitu.

Související stránky:
Vakuové pece SCHMETZ

Zastoupení značek: