Slovník pojmů

Kalení

Kalení je postup tepelného zpracování, při kterém se ocelový (litinový) dílec ohřeje na austenitizační teplotu (u podeutektoidních ocelí zpravidla 30-50 °C nad Ac3, u nadeutektoidních ocelí nad Ac1 a u ocelí se stabilními karbidy na teplotu podstatně vyšší), aby došlo při výdrži k austenitizaci a k rozpuštění feritu s perlitu, případně i části karbidů v austenitu. Po výdrži na teplotě následuje ochlazení nadkritickou rychlostí, při kterém vznikají metastabilní struktury s vysokou tvrdostí. Při martenzitickém kalení vzniká martenzit, při bainitickém kalení vzniká bainit.

Související stránky:
Kalicí prostředky
Burgdorf

Zastoupení značek: