Slovník pojmů

Referenční kalibrace

Referenční kalibrace je kalibrace opakovaná na stejném typu vzorku v jiné laboratoři nebo za použití přesnější metody nebo zařízení.

Související stránky:
Kalibrační laboratoř

Zastoupení značek: