Slovník pojmů

Tepelné zpracování oceli

Tepelné zpracování oceli umožňuje využít hlavní přednosti slitin železa, kterou je změna jejich výsledných vlastností v širokých mezích v závislosti na zvoleném postupu tepelného zpracování.

Tepelné zpracování je tedy velmi důležitou operací při výrobě součástí ze slitin železa, zejména ocelí. Jeho úkolem je dodat zpracovávaným součástem potřebné vlastnosti, které jsou závislé především na vnitřní struktuře materiálu, na tom, které fáze a strukturní složky ji vytvářejí a jaké je jejich uspořádání.

Důležitá je rovněž rovnoměrnost (homogenita) struktury, stupeň její anizotropie a velikost zrn základní strukturní složky (matrice). Všechny tyto vlastnosti lze měnit při tepelném zpracování, aniž by docházelo k výraznějším změnám vnějšího tvaru nebo rozměru součástí.

Související stránky:
O firmě
Pecní zařízení
Kalicí prostředky

Zastoupení značek: