Slovník pojmů

Žíhání na měkko

Žíhání na měkko je tepelné zpracování oceli, sloužící k vytvoření struktury globulárního perlitu tj. struktury tvořené základní feritickou hmotou se sferoidizovanými částicemi karbidů. Vzniklá struktura je měkká, tvárná a dobře obrobitelná. Je zpravidla výchozí strukturou před konečným tepelným zpracováním nástrojů. Teplota se volí podle jakosti oceli mírně pod nebo mírně nad Ac1. Doba výdrže na žíhací teplotě závisí na složení oceli a velikosti dílu. Chladnutí probíhá většinou pozvolna v peci.

Související stránky:
O firmě

Zastoupení značek: