Akreditovaná kalibrační laboratoř teploty Ecosond

Naše laboratoř ECOSOND č. 2258 je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci - ČIA. Nabízíme kalibrace teploty s oprávněním pro kalibraci termočlánků, kalibraci kyslíkových sond, regulátorů teploty a napětí. Kromě této služby provádíme kontrolu všech regulačních prvků, jako jsou (regulátory, zapisovače, programátory teploty a řízení pecních atmosfér) a jejich validace.

Kalibrace jsou prováděny v souladu s kalibračními postupy EC-K-QP. Kalibrace termoelektrických snímačů teploty je prováděna v rozsahu 0 až 1200 °C.

Výsledek kalibrace je zaznamenán a uchován na akreditovaném kalibračním listu obsahujícího typ měřidla, tabulku naměřených hodnot s vyjádřením nejistoty měření. Měřidlo po kalibraci je označeno příslušným kalibračním štítkem. Kalibrujeme jak vlastní dodávky nových termočlánků, tak i termočlánků dodaných zákazníkem. Kalibrujeme všechny typy termoelektrických a odporových teplotních čidel a dále celý teplotní řetězec včetně regulátorů, zapisovačů, programátorů a převodníků.

Protokoly neboli kalibrační listy jsou nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č. 802/2015, které má platnost do 23.11.2020.

Další služby kalibrační laboratoře:

Konzultace k problematice měření teploty, kalibrace celého měřícího řetězce, po dohodě měření u zákazníka, měření homogenity a stability teplotního pole TUS a SAT.

Osvědčení o akreditaci č. 802/2015:

Osvědčení o akreditaci ČR Osvědčení o akreditaci EU

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: