Kalicí prostředky a ochranné nátěry


Výběr kalicích médií na základě technologie, materiálu, vlastností po kalení. Návrh a dodávka kalicích lázní včetně příslušenství.

Více informací

Konference


Pořádání seminářů, konferencí a školení v oboru tepelného zpracování kovů.

Více informací

Kalibrační laboratoř měřidel teploty


Akreditovaná kalibrační laboratoř ECOSOND, kalibrace termočlánků, regulátorů a kyslíkových sond.

Více informací

Průmyslové pece pro tepelné zpracování kovů


Dodávka průmyslových pecí na klíč, včetně chladicího systému. Náhradní díly k pecím, vyvíječe atmosfér, dopravní pásy.

Více informací

Regulační technika v tepelném zpracování


Systémy pro řízení průmyslových pecí, software pro archivaci dat, kyslíkové a vodíkové sondy, termočlánky.

Více informací

Technologie tepelného zpracování


Jsme Vám k dispozici ke konzultacím, expertizám a poradenství v oboru tepelné zpracování kovů.

Více informací

O firmě

Společnost ECOSOND s.r.o. vznikla v roce 1992 a profiluje se jako specializovaná firma pro vývoj, školení, služby, expertizy a dodávky v oblasti tepelného zpracování ocelí a kovů.
Naší oblastí působnosti jsou kalírny a provozy s tepelným nebo chemicko - tepelným zpracování kovů, kterým poskytujeme poradenství, školení, dodávky a veškerý servis spojený s jejich provozem.

Koncentrujeme se především na domácí trh, ale vyjímkou nejsou ani reference ze zahraničí. Vzhledem k naší vyvážené personální politice můžeme nabídnout zkušenosti z instalací z minulého století, ale také implementaci inovativních prvků v oblasti řízení, sensoriky a automatizace procesů.

Jsme společností s dlouholetou tradicí a rádi bychom naše zkušenosti nabídli i Vám. Můžeme Vám pomoci mít procesy tepelného zpracování kovů pod kontrolou.

Více informací

GDPR informace

Neváhejte se nás zeptat: (+420) 317 777 772

Vysvětlení pojmů:

Fáze

Fáze je chemicky i fyzikálně homogenní část soustavy (slitiny), vymezená rozhraním vůči okolí, kde dochází…

Více informací

Karbidy

Karbidy jsou intersticiální sloučeniny uhlíku s karbidotvornými prvky. Karbidy přechodových kovů mají…

Více informací

Nitridace

Je proces povrchového tvrzení ocelí (popř. litin), při kterém se povrchová vrstva za teplot 500-550 °C…

Více informací

Žíhání

Žíháním nazýváme postup tepelného zpracování, při kterém se dílce ohřívají na určitou teplotu a po výdrži…

Více informací

Zmrazování

Zmrazováním se označuje ochlazování zakalených předmětů na teploty pod bodem mrazu za účelem snížení…

Více informací

Zastoupení značek: