Akreditace kalibrační laboratoře č. 2258

Předmět akreditace je kalibrace termočlánků, kyslíkových sond a vyhodnocovacích měřidel teploty a signálu kyslíkových sond v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení. Osvědčení č.802/2015 vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Toto osvědčení je platné do 10.11.2025 a jeho rozsah je i s přílohou uveden v níže přiloženém souboru.

naše laborkaPracujeme v čistém prostředí naší  laboratoře

Soubory ke stažení:

Osvědčení o akreditaci s přílohou

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: