Kalící prostředky

Firma ECOSOND s.r.o. zastupuje v ČR a SR výrobce kalicích prostředků firmu BURGDORF GmbH & Co.KG, která byla založena roku 1949 a společně s firmami OSMIROL GmbH a NÜSSLE GmbH & Co.KG tvoří velmi aktivní a mezinárodně uznáváné konsorcium, které výrábí vysoce kvalitní produkty pro tepelné zpracování kovů. High-Tech výrobky této firmy jsou celosvětově úspěšně používány v největších kalírnách výrobců automobilů, kamionů, traktorů, převodovek, nástrojů, ale také v mnoha zakázkových kalírnách.


K dodávkám těchto speciálních kalicích prostředků nabízíme dále servis zahrnující:

  • Konzultace o vhodnosti použití kalicího prostředku pro Vaši technologii s ohledem na prokalitelnost ocelí a nebezpečí vzniku příliš velkých deformací
  • Konzultace o vhodnosti použití kalicích polymerů
  • Pomoc při řešení aktuálních problémů při procesu tepelného nebo chemicko-tepelného zpracování
  • Kvalifikované testování kalicího prostředku za účelem zajištění kvality (ochlazovací křivka, voda v kalicím oleji, hustota, mechanické nečistoty)
  • K dodávkám kalicího média je pro nás samozřejmostí posoudit technologii kalení z hlediska jakosti materiálu, tvaru dílu a jeho průřezu. 

Poskytneme konstrukční návrh kalící lázně včetně určení velikosti, způsobu víření, dostatečného chlazení, opatření pro dosažení co možná nejvyšší životnosti lázně a zajištění její snadné údržby včetně výrobní dokumentace. Zajistíme projekt technologické části pracoviště (potrubní rozvody, el. rozvody), včetně technologické dispozice a prováděcí dokumentace. Po naší kompletní dodávce poskytujeme našim zákazníkům servis v podobě laboratoních zkoušek kalicího média, poradenství při technologických nebo jiných potížích při kalení.

Ukázka objemového kalení do polymeru Polyquench VP85KB 

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: