Ochranné nátěry proti CHTZ

Condursal 7712

Univerzální ochranný nátěr proti cementaci do hloubky 1,3 mm, ředěný nezávadnými alifatickými uhlovodíky. Po zakalení zboží je omyvatelný vodou.

Technický list Condursal 7712

Condursal 666

Vodou ředitelný ochranný nátěr proti cementaci a nitrocementaci do hloubek 1,0 mm. Po zakalení zboží je omyvatelný vodou.

Technický list Condursal 666

Condursal 777

Vodou ředitelný a vodou opratelný ochranný nátěr proti cementaci a nitrocementaci do hloubky 1,7 mm.

Technický list Condursal 777

Condursal 0118

Ochranný nátěr proti cementaci v plynu do hloubky vrstvy 3 mm. Bez organických ředidel. Je vhodný i proti cementaci v prášku.

Technický list Condursal 0118

Conduron 33

Ochranný nátěr proti cementaci do hloubky vrstvy 5 mm. Nátěr je zcela bez organických ředidel.

Technický list Conduron 33

Conduron G55HK

Ochranný nátěr proti cementaci do hloubky vrstvy 4 mm. Nátěr je zcela bez organických ředidel.

Technický list Conduron G55HK

Condursal N633/N523

Ochranný nátěr proti nitridaci a karbonitridaci v plynu. Varianta N633 je ředitelná vodou a nebosahuje téměř žádná ředidla. Varianta N523 obsahuje organická ředidla.

Technický list Condursal N633

Technický list Condursal N523

Condursal N9W

Ochranný nátěr proti iontové nitridaci / odolný proti pulsní plasmě. Varianta N9W je elektricky nevodivá. Elektricky vodivá varianta na vyžádání.

 

Technický list Condursal N9W

Conduron LR20

Plastická těsnící hmota zabraňující zakalení sloužící k uzavření otvorů a spár.

Technický list Conduron LR20

Condursal Z1100

Nátěr Z1100 proti okujení a oduhličení použitelný v rozmezí teplot 650°C-1100°C. Jeho výhodou je, že po zakalení nezanechává na povrchu žádné zbytky. Nátěr během ohřevu ke kalení zmizí.

Technický list Condursal Z1100

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy Vám budou zaslány při koupi nebo na vyžádání za účelem aktualizace dle platných evropských standardů.

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: