Cementační / nitrocementační pece

Vakuové pece s nízkotlakou cementací ALLCARB© od firmy B.M.I. nabízí perfektní homogenitu nauhličující atmosféry ve vsázce, očekávané metalurgické výsledky bez testů, nauhličení děr s malým průměrem a lepší kontrolu obsahu C ve vrstvě.

Proces cementace v pecích s řízenou atmosférou je řízen pomocí kyslíkové nebo lambda sondy, které udržují hodnoty uhlíkového potenciálu - Cp na zvolené výši a tak zabraňují přesycení vznikající vrstvy a nebo vzniku nedostatečné vrstvy a tak zvyšují ekonomiku chemicko-tepelného zpracování.

Vakuové pece (B.M.I.)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Podtlaková cementace
 • Horizontální / vertikální pece
 • Kalení přetlakem plynu N2 / Ar
 • Kalení do oleje
 • Kalení do oleje / plynu v jedné peci
 • Měření teploty přímo ve vsázce
Vakuové pece

Pece s řízenou atmosférou (Mahler, IVA)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Víceúčelové / šachtové / karuselové pece
 • Průběžné pece
 • Elektrické / plynové vytápění
 • Kalení i chemicko-tepelné zpracování
 • Kalení do oleje / vody / polymeru
Pece s řízenou atmosférou

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: