Kalicí pece a kalicí lázně pro procesy kalení ocelových součástí

Procesy kalení probíhají ve vakuu nebo pod řízenou či ochrannou atmosférou, která zabraňuje okujení nebo oduhličení povrchu zpracovávaných dílů. Vakuové kalení je možné provádět přetlakem plynu (např. dusík, argon) či do speciálního kalicího oleje přičemž výsledkem jsou velmi čisté povrchy a minimální deformace. Kalení pod ochrannou atmosférou zpomaluje oxidační stárnutí kalicího oleje, prodlužuje se tak jeho životnost a zmenšují se náklady na jeho údržbu.

Vakuové pece (B.M.I., Schmetz)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Horizontální / vertikální pece
 • Kalení přetlakem plynu N2 / Ar
 • Kalení do oleje
 • Kalení do oleje / plynu v jedné peci
 • Hluboké / jemné vakuum
 • Změna směru chlazení *2R*
 • Řízené ochlazování
 • Grafitová / kovová izolace
 • Měření teploty přímo ve vsázce
Vakuové pece

Pece s řízenou atmosférou (Mahler, IVA)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Víceúčelové / šachtové / karuselové pece
 • Průběžné pece
 • Elektrické / plynové vytápění
 • Kalení i chemicko-tepelné zpracování
 • Kalení do oleje / vody / polymeru
Pece s řízenou atmosférou

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: