Nitridační / karbonitridační pece

V současné době lze volit mezi různými metodami vytváření požadovaných vrstev – nitridace za podtlaku, nitridace v plynu (řízená atmosféra), plazmová (iontová) nitridace.

Procesy podtlakové nitridace probíhají za teplot 400-600 °C a plynná atmosféra je složena z NH3, N2, N2O. Mezi výhody tohoto procesu tepelného zpracování patří výběr složení vrstev, rychlejší kinetika procesu, kompaktní sloučeninová vrstva, nízká spotřeba plynů, čistota povrchu zpracovaných dílů, ekologie.

Využitím metody řízení procesů pomocí nitridačního čísla lze získat kvalitní a reprodukovatelné výsledky tohoto chemicko-tepelného zpracování.

Vakuové pece (B.M.I.)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Podtlaková nitridace
 • Nízká spotřeba plynů a elektrické energie
 • Přímý ohřev
 • Inconelová topná komora
 • Rychlý ohřev i ochlazení
Vakuové pece

Pece s řízenou atmosférou (IVA)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Elektrické / plynové vytápění
 • Ohřev v retortě
 • Přímé i nepřímé ochlazování
 • Řízení Kn čísla pomocí H2 sondy
 • Předoxidace i post oxidace
Pece s řízenou atmosférou

Pece pro plazmovou nitridaci (B.M.I.)

 • Zvonová pec se studenou stěnou
 • Nitridace pomocí N2+H2
 • Druhá základna pro sestavení vsázky
 • Přídavné topení
 • Vysokofrekvenční plazmový generátor
 • Rychlé chlazení prouděním inertního plynu
 • Měření teploty přímo ve vsázce
 • Ekonomický a ekologický provoz
Pece pro plazmovou nitridaci

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: