Sintrační pece

Proces sintrace probíhá za velmi vysokých teplot až 1450 °C. Pro tyto procesy nabízíme jak vakuové komorové pece firmy BMI nebo Schmetz tak průběžné pece výrobce Mahler.

Vakuové pece (B.M.I., Schmetz)

 • Bez povrchové oxidace a oduhličení
 • Horizontální i vertikální vakuové pece
 • Grafitová i celokovová izolace
 • Jemné i hluboké vakuum
 • Teplota až 1450 °C
 • Měření teploty přímo ve vsázce
 • Vysoká přesnost a reprodukovatelnost měření
 • Dokumentace procesu a archivace dat
Vakuové pece

Pece s řízenou atmosférou (Mahler)

 • Průběžné pece
 • Atmosféra typu Exo, N2 i H2
 • Kvalitní dopravní pásy / válečky
 • Sintrace až do teploty 1300 °C
 • Výborné rozložení teplot
 • Nízké náklady na údržbu
 • vysoká kapacita
 • Dokumentace průběhu programu a archivaci dat
Pece s řízenou atmosférou

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: