Kyslíkové sondy Ecosond

Firma ECOSOND s.r.o. je výrobcem kyslíkových sond, které se používají k řízení cementačních (nauhličovacích) atmosfér. Ve srovnání s klasickými metodami regulace hladiny uhlíku atmosféry, např. pomocí analýzy oxidu uhličitého nebo analýzou rosného bodu atmosféry, má metoda stanovení hladiny uhlíku kyslíkovou sondou řadu výhod, kterými jsou široká oblast použití, rychlá reakce kyslíkové sondy ve srovnání s reakcí analyzátoru CO2, vyšší přesnost stanovení hladiny uhlíku, jednoduchá obsluha a nižší pořizovací náklady oproti infraanalyzátorům.

Je potřeba zabezpečit pravidelnou údržbu a kalibraci, bez které nemusí kyslíková sonda poskytovat přesné informace o stavu pecní atmosféry. Zkušenosti z provozů kalíren jsou takové, že pro řízení cementačních procesů jsou kyslíkové sondy již standardem.

Konstrukce kyslíkové sondy Ecosond dovoluje všechny nefunkční spotřební díly snadno a rychle vyměnit.

Kyslíkové sondy Ecosond využívají

  • osvědčená vysokoteplotně lepená čidla používaná v celosvětovém měřítku
  • osvědčená konstrukce v provozu velmi stabilní a těsná
  •  kvalitní žárupevná oceli s vysokým obsahem chrómu.
  • provedení s/bez termočlánku o průměru 0,35 mm
  • průměry 26,9 a 22,0 mm
  • délky 500, 650, 750, 850, 1000 a 1200 mm nebo jiné po konzultaci
  • různé typy konektorů a redukce pro okamžitou náhradu sondy
  • všechny díly snadno vyměnitelné
  • krátké dodací lhůty, sklady v Praze a Bratislavě


Naše společnost poskytuje kompletní servis sond skládající se z poskytnutí půjčovací sondy na dobu opravy sondy, vlastního vyčištění či opravy sondy a následné kalibrace v akreditované laboratoři termočlánků a kyslíkových sond. Jsme schopni akreditovaně kalibrovat celé kalibrační řetězce teploty a kyslíkových sond. Veškerý servis provádíme nejen u vlastních typů sond, ale i u sond jiných typů využívaných v zařízeních pro chemicko-tepelné zpracování kovů.

Kyslíková sonda

Umístění kyslíkové sondy v šachtové cementační peci

 

 

Kontaktní osoba:

Zastoupení značek: