B.M.I.

Firma Fours Industriels B.M.I. vyvíjí a produkuje široké spektrum vakuových zařízení pro tepelné zpracování kovů. Tato zařízení jsou vhodná jak pro klasické tepelné zpracování tak i pro nízkotlaké a plazmové chemicko-tepelné procesy.

Vzhledem k dlouholeté tradici a neustálému vývoji patří mezi zákazníky firmy BMI mnoho světově známých výrobců automobilové a letecké techniky stejně tak jako majitelé zakázkových kalíren, kteří oceňují u pecí BMI především vysokou kvalitu zpracování, spolehlivost a nízké provozní náklady. Specialitou výrobce B.M.I. je výroba dvoukomorových vakuových pecí s kalením do kalicího oleje nebo ve vysokotlakém plynu. Kalení do studené komory potom dovoluje prokalení širokého spektra ocelí a průřezů tam, kde jednokomorové zařízení nestačí.

Procesy nízkotlaké nitridace nebo karbonitridace probíhají v pecích B.M.I. za teplot 400-600 °C a plynná atmosféra je složena z NH3, N2, N2O příp. CO2. Mezi výhody tohoto procesu tepelného zpracování patří výběr složení vrstev, rychlejší kinetika procesu, kompaktní sloučeninová vrstva, nízká spotřeba plynů, čistota povrchu zpracovaných dílů bez oxidační vrstvy, ekologie procesu.


Výrobky firmy BMI:

  • vakuové pece s kalením ve vysokotlakém plynu a v kalicím oleji
  • vakuové pece s kalením ve vakuovém kalicím oleji
  • vakuové pece popouštěcí
  • vakuové pece pájecí, žíhací 
  • vakuové pece s nízkotlakou cementací ALLCARB©
  • vakuové pece s nízkotlakou nitridací ALLNIT©
  • vakuové pece s plazmovou nitridací

Zastoupení značek: