Speciální vysokovýkonné kalicí oleje firmy Burgdorf

DURIXOL, POLYQUENCH, SERVIDUR

Na našem trhu již déle než 20 let úspěšně spolupracujeme  s firmou BURGDORF GmbH & Co.KG. Výrobní program je zcela orientován na speciální kalicí oleje, polymery, černící emulze, prací prostředky v tepelném zpracování kovů. K dodávkám kalicího média je pro nás samozřejmostí posoudit technologii kalení z hlediska jakosti materiálu, tvaru dílu a jeho průřezu.

Poskytneme konstrukční návrh kalící lázně včetně určení velikosti, způsobu víření, dostatečného chlazení, opatření pro dosažení co možná nejvyšší životnosti lázně a zajištění její snadné údržby včetně výrobní dokumentace. Zajistíme projekt technologické části pracoviště (potrubní rozvody, el. rozvody), včetně technologické dispozice a prováděcí dokumentace. Po naší kompletní dodávce poskytujeme našim zákazníkům servis v podobě laboratoních zkoušek kalicího média, poradenství při technologických nebo jiných potížích při kalení.

Výběr kalicího média je komplexní úloha, se kterou Vám rádi pomůžeme. Pro získání bližší technické specifikace níže uvedených produktů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

  • vývoj provozních médií a prostředků pro kalírenské provozy
  • poskytnutí konzultace a podpory použití jednotlivých produktů
  • řešení problémů
  • servis a kontrolní laboratorní rozbory  
  • Váš partner pro tepelné zpracování ocelí 

Ukázka objemového kalení do polymeru Polyquench VP85KB

Ukázka SMARTQUENCH stanovení ochlazovací rychlosti

 

 

Zastoupení značek: