IVA

Firma IVA Schmetz GmbH (dříve IVA Industrieöfen GmbH) vyrábí průmyslové pece pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování dílů z oceli a neželezných kovů. Pecní zařízení jsou vhodná pro všechny druhy tepelného a chemicko-tepelného zpracování jak s nebo bez použití ochranné atmosféry, s různým způsobem ohřevu plynovým nebo elektrickým, s provozem se vsázkováním, nebo jako průběžné, ovládané ručně, poloautomaticky nebo plně automaticky. 

Dále jsou dodávány všechny potřebné přídavné agregáty, jako zásobníkové a dopravní dráhy, pračky, kalicí lisy, systémy pro měření a regulaci C-potenciálu, řídící a procesovou techniku. Firma má celosvětovou působnost – závody v USA, Francii, Brazilii, Číně a v Německu.

Firma IVA nabízí mimojiné kompletní řízení atmosféry při nitridaci v závislosti na aktuálním nitridačním čísle KN. Pomocí takto řízené atmosféry lze vytvářet téměř libovolné složení nitridační vrstvy. Samozřejmostí je také řízená předoxidace nebo následná oxidace


Výrobky firmy IVA Schmetz:

  • víceúčelové pece s cementací a kalením do oleje
  • šachtové pece s cementací nebo nitridací
  • komorové pece s cementací nebo nitridací
  • evakuovatelné retortové pece
  • karuselové pece
  • elektrický / plynový ohřev

Zastoupení značek: