Pro-beam

Firma pro-beam jsou specialisté pro profesionální řešení aplikací svařování, děrování, povrchové kalení a další inovativní techniky pomocí elektronového paprsku

Technologie elektronového paprsku umožňuje provést inovační tepelné techniky spojování materiálů, děrování stejně tak jako metody úpravy povrchových vrstev. Hlavní přednosti používání elektronového paprsku jsou spolehlivá kontrola všech procesních parametrů včetně pohybu elektronového paprsku vůči dílu. Pomocí elektronového paprsku mohou být zpracovávány materiály citlivé na oxidaci, vodíkovou křehkost nebo vznik karbidů a dají se spojovat různé materiály s minimální deformací. Alternativní spojování rozdílných materiálů a jejich nový design mohou významně snížit náklady na výrobu tvarově složitých dílů.

Technika svařování elektronovým paprskem je velmi spolehlivá ve výrobě hlubokých avšak úzkých a paralelních svarů. Úhlová deformace, osové smrštění a další nežádoucí efekty jsou minimální obvzláště v případě svařování citlivých součástí. Potenciální oblast aplikace leží mezi svařováním ultratenkých filmů až po spojování dílů svarem do hloubky 200 mm. Elektronový paprsek si poradí i se složitým designem součástí, a proto je využíván v různých průmyslových odvětvích jako jsou: letectví, vesmírný výzkum, zdravotnictví, železniční doprava a pro velké produkce také v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Výhody využití elektronového paprsku při svařování jsou především:

 • úzké svary s minimální deformací
 • široká paleta materiálů, které mohou být díky elektronovému paprsku svařeny
 • produktivita díky velmi vysokým rychlostem svařování
 • všechny procesní parametry jsou elektrické povahy, a proto mohou být lehce změřeny, regulovány a monitorovány
 • lze měnit design a tím zredukovat výrobní náklady
 • není potřeba žádný přídavný materiál,
 • jednoduchá příprava svaru

Děrování pomocí elektronového paprskuje speciálně ekonomické kdykoliv je potřeba vyrobit velký počet děr malých průměrů. Výhoda elektronového paprsku se ukáže vždy tam, kde konvenční metody narazí na své limity nebo se stanou extrémně pomalými. V závislosti na průměru dokáže elektronový paprsek vyprodukovat 10-30.000 děr /1 sec při zachování neobyčejné přesnosti průměru díry. Lze vyprodukovat různé geometrie a tvary děr od cylindrických až po kónické, zahrnujíce i šikmé úhly směrem k povrchu s poměrem hloubka/průměr až do 20:1.

Tepelné zpracování elektronovým paprskem může ovlivnit strukturu a určité vlastnosti materiálu v povrchové vrstvě kovových materiálů. Pomocí elektronového paprsku můžeme významně zvýšit otěruvzdornost a korozní odolnost povrchové vrstvy. Všechny procesy tepelného zpracování jsou velmi krátké a výsledky jsou díky vysoké přesnosti vždy reprodukovatelné.

Povlakování diadur® ochraňuje nástroje a díly a zvyšueje jejich otěruvzdornost. diadur® má vlastnosti podobné diamantu, tedy vysokou mikrotvrdost, vyjímečnou odolnost proti otěru a extrémně nízký koeficient kluzného tření. Chemická podstata diadur® chrání výborně díly proti korozi. Na nástrojích pak povlaky diadur® snižují tendenci nalepování plastů. Ve spojení s hliníkovými materiály se také eliminuje problém svařování za studena. Povlaky jsou na povrchu nástrojů vytvářeny depozicí amorfního uhlíku z plynné fáze. Typické povlaky pak mají tloušťku od 1-4 µm a mohou být nanášeny jak na kovové tak keramické materiály. Požadovaná teplota procesu je nižší než 150 °C, a proto nedochází k ovlivnění vlastností základního materiálu (tvrdosti a deformace).

Firma pro-beam nabízí veškeré technické možnosti, aplikace a vývoj v tepelném zpracování pomocí elektronového paprsku. Technologie elektronového paprsku, vychylovací techniku elektronového paprsku, kalení a kombinované zpracování pomocí elektronového paprsku - požadované tepelné zpracování povrchových vrstev, vytvrzování z kapalné fáze, řezání a svařování pomocí elektronového paprsku, průmyslová zařízení a aplikace.

Know-how firmy pro-beam

 • více než 30 let zkušeností
 • nejvyšší produktivita se špičkovámi stroji na světové úrovni
 • velkoobjemové komory pro technologie užívající elektronový paprsek, velikost komory až 7x7x14m
 • největší zařízení pro vrtání elektronovým paprskem na světe
 • zpracování rozdílných materiálů, svařování oceli a neželezných materiálů
 • zakázková výroba a zpracování
 • servis a poradenství

Zastoupení značek: