Stange

Firma Stange Elektronik GmbH je výrobcem volně konfigurovatelné regulátory na bázi procesoru s vysoce kontrastní zobrazovací jednotkou. Výhody jsou v rychlé konfiguraci, praktické a snadné obsluze. Přístroje Stange jsou určené pro regulaci veškerých procesů tepelného zpracování. 

Mimo průmyslové regulátory dodává firma Stange také software a senzory pro tepelné zpracování. Program ECS 2000 je vizualizační software pro záznam dat a jejich následné zpracování. Umožňuje také řízení procesů ze vzdáleného PC. Mimo Satnge také dodává další software pro cementační a nitridační procesy jako je simulační program cementačních procesů a program pro výpočet nitridačního čísla či vlastností sloučeninové vrstvy při procesech karbo/nitridace.

Výhody přístrojů Stange:

  • regulátory pro tepelné zpracování
  • servis v ČR
  • snadné ovládání
  • software pro vizualizace procesů a vzdálenou správu
  • simulace cementačních procesů
  • modul pro výpočet nitridačního čísla
  • modul pro výpočet sloučeninové vrstvy

Úspěch v tepelném zpracování kovů nezaručuje jen teplota procesu, ale i složení pecní atmosféry. Pro získání informací, nezbytných pro zvolení vhodného procesu, nabízí firmy Stange Elektronik GmbH řadu sensorů pro automatizaci procesů v tepelném zpracování. 

Senzory Stange:

  • H2 vodíková sonda pro definování nitridační/karbonitridační atmosféry
  • O2 kyslíková sonda pro zjištění netěsnosti a pro hlídání vakuových procesů
  • Přenosný analyzátor plynů pro analýzu a měření cementačních atmosfér

Zastoupení značek: